aanhangen

aanhangen
{{aanhangen}}{{/term}}
I 〈overgankelijk werkwoord〉
[toegedaan zijn] adhere tobe attached to, support
voorbeelden:
1   de Griekse beginselen aanhangen be gay
     een geloof/partij aanhangen adhere to a faith, support a party
     dit standpunt wordt door velen aangehangen this point of view is held by many
II 〈onovergankelijk werkwoord〉
[hangende vast blijven zitten] cling (to)
voorbeelden:
1   spinazie koken met het aanhangende water cook spinach in its own water

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Klette — Jemandem wie eine Klette anhängen, Sich wie eine Klette an jemanden hängen sind redensartliche Vergleiche, die man auf eine Person anwendet, die durch ihre große Anhänglichkeit belästigend wirkt (vgl. niederländisch ›iemand aanhangen als een… …   Das Wörterbuch der Idiome

  • Galgen — 1. An den Galgen der Leib, und die Seele hole wer will, sagt Käsbier. Holl.: Het lijf der galg, en de ziel dengenen, die ze wil, zei de deugniet. (Harrebomée, I, 199.) 2. An den Galgen kommt man immer noch zeitig genug. Holl.: Het is geen… …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”